СТВОРЕННЯ АНІМАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ:ВІД МЕДІАТВОРЧОСТІ ДО МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ

Мета проекту:

Формування медіа компетентності дітей та підлітків засобами колективної творчості (створення анімаційного фільму).

 

Виконавці проекту:

  • Голубєва О. Є. — керівник студії мультиплікації «Червона собака», м. н. с., ІСПП НАПН України, викладач кафедри кінорежисури та кінодраматургії КНУТ і ТБ ім. І. К. Карпенко-Карого;
  • Мельніченко С. М. — керівник студії мультиплікації «Червона собака», викладач кафедри кінорежисури та кінодраматургії КНУТ і ТБ ім. І. К. Карпенко-Карого.

 

Шляхи реалізації програми:

  • формування структури медіапотреб у дітей та підлітків як підстави для постійного розвитку та саморозвитку власної медіакомпетентності;
  • формування критичного мислення щодо сприняття медіатекстів (реклами, телепередач тощо);
  • формування творчої позиції по відношенню до сучаного медіа-простору;
  • сприяння формуванню високої медіакультури спільноти.