ХVII етап міської гри-конкурсу

«Еколого  екскурсійний»  гурток

Керівник Тернавська С.М.

УМОВИ

проведення ХVII етапу міської гри-конкурсу учнівської молоді м.Києва «Краєзнавчий квест»

I.Мета і завдання гри конкурсу

 Міська гра-конкурс започаткована з метою всебічного залучення дітей та підлітків міста м.Києва до активної діяльності з вивченням історії та культури рідного краю,  дослідження природних компонентів та природних комплексів рідного краю,  явища соціального життя; активізації інтелектуально- пізнавальної діяльності; забезпечення єдності розвитку виховання та навчання засобами туризму та краєзнавства; сприяння пізнавальній діяльності дітей.

 Завданнями гри-конкурсу є

- реалізація державних програм з національно-патріотичного виховання підростаючого покоління;

- запровадження інтерактивних форм краєзнавчої роботи у місті;

 -активізація пошукової та дослідницької роботи учнівської молоді у процесі пізнання історії свого роду, міста, країни;

- набуття дітьми практичних туристського-краєзнавчих вмінь; 

- поглиблення знань з базових дисциплін шкільної програми;

- соціалізація та самореалізація підлітків через  колективну творчу діяльність;

-виховання позитивних моральних і вольових якостей;

 -надання методичної допомоги педагогам освітніх закладів м.Києва з організації та проведення активних форм краєзнавчої роботи.